Sugihan Jawa- Sugihan Bali

Mutiara Weda

27/10/2017

Setiap umat Hindu haruslah menyadari bahwa menjelang perayaan hari raya Galungan dan Kuningan Umat Hindu merayakan hari suci Sugihan sebagai rangkaian dari hari raya Galungan. Sugihan Jawa dan Sugihan Bali bermakna Pensucian Bhuana agung dan bhuana Alit.

Sugihan Jawa dilaksanakn pada Kamis,Wage wuku Sungsang sebagai perlambang pensucian Makrokosmos/ Bhuana agung/alam semesta dan Sugihan Bali yang jatuh pada Jumat, Kliwon wuku sungsang, perlambang pensucian mikrokosmos/ Bhuana alit/ diri sendiri setiap umat manusia.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban setiap umat Hindu menjelang perayaan hari suci Galungan diawali dengan merayakan hari suci Sugihan sebagai proses Pensucian Makrokossmos (Alam semesta)
“Dewa Kalinggania pamrastista bhatara Kabeh” dan Mikrokosmos (diri manusia)
“Kalinggania amretista raga tawulan” (kitab Sundari gama)

Made Worda Negara
BINROH Hindu TNI AU.

Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta .

“RAHAJENG RAHINA SUCI SUGIHAN”