Tan Satya Hrdaya: Jangan bohongi kata Hati

Mutiara Weda
03 /03/ 2018

Orang yang selalu  membuka mata bathinnya akan  mendapatkan Cahaya  yang sebenarnya dalam hidup ini dan mampu memandang ke dalam dirinya maka bathinnya akan menjadi terang dan bercahaya sehingga mata bathin menjadi terbuka, Jangan Bohongi Kata hati Tan Satya Hrdaya

Rahasia rahasia kehidupan akan  diperlihatkan  kepada orang yang pikirannya selalu  waspada, terang dan bersinar serta Menampakkan nyala cahaya api suci sehingga bathin  menjadi terang dan bercahaya, mata bathin akan terbuka,  mengingat dalam tubuh setiap manusia pada hakekatnya adalah bangunan suci Pura, sedangkan sang Jiwa adalah wujud Hyang Widhi yang berstana  dalam diri setiap umat manusia.

Untuk itu,  sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia untuk membuka mata bathinnya dan  pancarkan  cahaya api suci yang ada dalam diri sehingga bathin menjadi tetap terang dan bersinar  melalui penyucian bathin dengan membersihkan Badan dengan air, pikiran disucikan Kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci, tapa, Brata serta kecerdasan dengan pengetahuan spiritual. Niscaya bathin akan tetap bercahaya dan terpancar.
(Reg Veda, VIII,44.15 & M.DS V.109)

Made Worda Negara
BINROH Hindu TNI AU.

Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta

Iklan