Kedudukan Wanita Hindu

Mutiara Weda

05/07/2018

Dalam ajaran agama Hindu  Wanita memiliki  peranan & kedudukan yang sangat  mulia & Suci  “di mana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang, tapi dimana wanita tidak dihormati  tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala“

wanita Hindu memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dan mulia  yaitu melahirkan.anak yang Suputra/ Jaya serta  menjalankan kegiatan  keagamaan di dalam sebuah rumah tangga /Dharmapatni serta menjadi belahan jiwa dari sebuah keluarga /Ardha Anggani

Untuk itu, setiap keluarga Hindu berkewajiban untuk menempatkan wanita Hindu pada porsinya  serta memberukan peranan dan  kedudukan yang sebenarnya menuju Wanita Hindu yang  Dharmapatni dapat menjalankan Swadharmanya dalam keluarga; membangun dan membentuk keluarga Hindu  yang “Sati”/ “Rajapatni”.  Niscaya keluarga “sukino” dapat terwujud.

( MDS.56 &  Satapata Brahmana IV.2)

Made Worda Negara

BINROH  Hindu TNI AU.

Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta